ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / Keywords

Bike for dad การซักซ้อม การป้องกันอัคคีภัย การฝึก กำลังพล คณะกรรมการตรวจเลือก ครูทหารใหม่ ชุมชนรอบค่าย ฌาปนกิจ ตรวจพร้อมรบ ตรวจสุขภาพ ทดสอบร่างกาย ทรงพระเยาว์ ทหารใหม่ ทอดกฐิน ธงชัยเฉลิมพล นายทหาร นายสิบ บก.ป.6 บรรเท่าสาธารณภัย บุตรกำลังพลปลดพิการ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ปจว. และช่วยเหลือประชาชน ปฏิบัติธรรม ประชารัฐต้นแบบ ประดับเครื่อง ประดับเครื่องหมายยศ ปลดประจำการ ปลูกต้นไม้ ผบ.ป.6 ผบ.ป.พัน.16 ผบ.พล.ร.6 ผบ.ร้อย.บก. ฝอ.3 พบปะกำลังพล พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจ พลทหาร พิธีเปิด รร.ป.ศป. รส. รส.จว.ศก. รอง.ผบ.ป.6 รอง.ผบ.พล.ร.6 ระบบอำนวยการยิงอัตโนมัติ รับตรวจ รับประทานอาหาร รับส่งหน้าที่ วันรวมญาติ สตน. หน่วยฝึกทหารใหม่ อ.ไพรบึง เพลิง เยี่ย เยี่ยมคลอด เยี่ยมญาติ แม่บ้าน โรงเรียนชาวนา