ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

[ หยุดการสไลด์โชว์ ]

จัดกำลังพลพลทหาร ทำความสะอาดห้องน้ำโรงพลศึกษา

364114.jpg รูปภาพขนาดย่อ รูปภาพขนาดย่อ รูปภาพขนาดย่อ รูปภาพขนาดย่อ รูปภาพขนาดย่อ รูปภาพขนาดย่อ รูปภาพขนาดย่อ

เมื่อ ๑๔๐๙๐๐ ก.พ. ๕๙ หน่วย ป.พัน.๑๖ ได้จัดกำลังพลพลทหาร ทำความสะอาดห้องน้ำโรงพลศึกษา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย