ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 100800 พ.ค.59 ป.พัน.16 จัดกำลังพลปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. [8]

เมื่อ 100800 พ.ค.59 ป.พัน.16 จัดกำลังพลปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผบ.พล.ร.6 และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย