ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 041330 พ.ค.59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 [16]

เมื่อ 041330 พ.ค.59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.16 ได้ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกให้แก่ทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย