ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม รส และ ร้อย.ป / 270830 เม.ย. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 มอบแนวทางกาปฏิบัติการฝึกออบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับตำบล (ครู ข.) อ.ไพรบึง [13]

เมื่อ 270830 เม.ย. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางกาปฏิบัติการฝึกออบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับตำบล (ครู ข.) อ.ไพรบึง จว.ศ.ก. ณ.ห้องประชุม อ.ไพรบึง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ----------------------------- เมื่อ 271100 เม.ย. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางกาปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับตำบล (ครู ข.) อ.เบญจลักษ์ จว.ศ.ก. ณ.ห้องประชุม อ.เบญจลักษ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย