ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / การเกณฑ์ทหาร ผลัด 1 ปี 59 / 01 เม.ย. 59 - อ.พระทองคำ [54]