ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

หน้าหลัก / กิจกรรม ป.พัน.16 / การเกณฑ์ทหาร ผลัด 1 ปี 59