ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 281300 มี.ค. 59 ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ปี 59 [5]

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้นำคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำปี ๕๙ ทำการซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเพื่อให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย