ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 151230 ก.พ. 59 หน่วย ป.พัน.16 ให้การต้อนรับคณะ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ [9]

เมื่อ 151230 ก.พ. 59 หน่วย ป.พัน.16 นำโดย ร.ท.บัญชา ธรรมศรี ให้การต้อนรับคณะ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ที่เดินทางมาสำรวจสถานที่สำหรับจัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ณ ป.พัน.๑๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย