ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 181130 ม.ค. 59 จัดให้มีอาหารพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเลี้ยงกำลังพลสวนสนาม [7]

เมื่อ ๑๘๑๑๓๐ ม.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้จัดให้สูทกรรมของหน่วยฯ ทำอาหารพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเลี้ยงกำลังพลสวนสนาม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล ที่จะเข้าพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย