ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 180830 ม.ค. 59 ผบ.ป.พัน.16 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณฯ วันกองทัพไทย [50]

เมื่อ ๑๘๐๘๓๐ ม.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม หลังจากนั้นได้นำกองเกียรติยศของหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณหน้า บก.พล.ร.๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย --------------------------------------------- เมื่อ ๑๘๑๑๓๐ ม.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้จัดให้สูทกรรมของหน่วยฯ ทำอาหารพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเลี้ยงกำลังพลสวนสนาม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล ที่จะเข้าพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย --------------------------------------------- เมื่อ ๑๘๑๔๓๐ ม.ค. ๕๙ หน่วย ป.พัน.๑๖ โดย พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร สวนสนาม เนื่องในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พล.ร.๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ---------------------------------------------