ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 220900 ธ.ค. 58 การอบรมให้ความรู้ ผบ.หน่วย และฝ่ายอำนวยการ กรม ร.ฉก.ทภ.๒ [7]

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ธ.ค. ๕๘ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ พร้อมนายทหาร ฝ่ายอำนวยการของหน่วยฯ เข้ารับการอบรมในหลักสูตร การอบรมให้ความรู้ผู้บังคับหน่วย/ฝ่ายอำนวยการ กรม ร.ฉก.ทภ.๒ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมกองร้อยกองบังคับการ และบริการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย