ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 160930 ธ.ค. 58 หน่วย ป.พัน.16 นำกำลังพลของหน่วยฯ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดอโสกวนาราม [11]

เมื่อ 160930 ธ.ค. 58 หน่วย ป.พัน.16 นำโดย ร.ท. วีรยุทธ ตันเสดี ผตน.ป.พัน.16 ทำการแทน ฝอ.1 ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และแม่บ้านของหน่วยฯ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มาปฏิบัติธรรม จำนวน 120 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดอโสกวนาราม ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย