ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 11100 ธ.ค.58 จัดการแสดงวงดนตรีสนับสนุนงานวันสถาปนา พล.ร.6 [4]

เมื่อ 11100 ธ.ค.58 ป.พัน.16 จัดการแสดงวงดนตรีสนับสนุนงานวันสถาปนา พล.ร.6 ณ อาคารคลับเฮาส์ ศูนย์พัฒนากีฬา ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย