ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 251730-252100 พ.ย. 58 วันลอยกระทง [44]

เมื่อ 251730-252100 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมงานลอยกระทงค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โดยมี พ.อ.ธเนศ วงษ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) เป็นประธานฯ รวมทั้งสนับสนุนซุ้มอาหารและวงดนตรี พร้อมทั้งส่งตัวแทนหน่วยร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศ, ประกวดกระทง ณ สโมสรนายทหารค่ายฯ สรุปผลการประกวดกิจกรรมต่างๆดังนี้.- 1.การประกวดนางนพมาศ - อันดับที่ 1. ป.พัน.16 - อันดับที่ 2. ม.พัน.21 - อันดับที่ 3. ร้อย.ลว.ไกล 2.การประกวดกระทง - อันดับที่ 1 ป.พัน.106 - อันดับที่ 2 ป.พัน.16 - อันดับที่ 3 ช.พัน.6 3.การประกวดกระทงทหารใหม่ - อันดับที่ 1. ร้อย.นขต. - อันดับที่ 2. ป.พัน.106 - อันดับที่ 3. ม.พัน.21 4.นางนพมาศทหารใหม่ - อันดับที่ 1. ม.พัน.21 - อันดับที่ 2. ป.พัน.16 - อันดับที่ 3. ร้อย.นขต.