ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 170900 พ.ย. 58 เปิด unit school สอนอบรม เรื่อง ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [4]

ตามที่ ป.พัน.16 ได้จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเบื้องต้นของระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ศป. ในห้วง 9-13 พ.ย.58 ที่ผ่านมา หน่วยได้จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติและขยายผลให้กับกำลังพลภายในหน่วยห้วง 18-20 พ.ย.58 เพื่อสร้างความเข้าใจและความชำนาญให้กับ จนท. ในการปฏิบัติงานต่อไป =================================================================== เมื่อ 170900 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้ทำการ เปิด unit school สอนอบรม เรื่อง ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย