ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 181400 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลัง [15]

เมื่อ 181400 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลังและกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยตวามเรียบร้อย