ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 08 พ.ย. 58 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคุยมาตย์ [30]

080900 พ.ย.58 ร.อ.วิชัย ทองวิเศษ ฝกร.ป.พัน.16 กำลังพลและแม่บ้าน ป.พัน.๑๖ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบ้านคุยมาตย์ เพื่อสืบทอดประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่ดี และการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ในการทอดกฐินประจำปี และสร้างความสันพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชน