ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 08 พ.ย. 58 ผบ.พัน.ป.16 ตรวจเยี่ยมให้โอวาท และให้กำลังใจทหารใหม่ [17]

เมื่อ 081900 พ.ย.58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้พบปะให้โอวาททหารใหม่ผลัด 2/58 โดยกำชับให้หน่วยฝึกฯ ทำการฝึก ตามระเบียบหลักสูตร และแบบธรรมเนียม จากง่ายไปหายาก มุ่งเน้นระเบียบวินัย ความกระตือรือล้น ความรักสามัคคีในหมู่คณะ และเห็นโทษภัยของสิ่งเสพติด พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ซึ่งทหารใหม่ทุกนายมีขวัญกำลังใจดี พร้อมทำการฝึกด้วยความตั้งใจ ========================================================= เมื่อ 081900 พ.ย. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ และให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.16 โดยได้ชี้ให้เห็นว่า "การฝึกตามแบบฝึกศึกษาทางทหารนั้นมีเหตุและผลในตัวเอง อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ทหารใหม่มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษา ครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้มีโอกาสมาฝึกตนเองให้รู้จักจัดระเบียบความคิด เพราะหากขาดระเบียบวินัยแล้วก็ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จได้ ทำตอนที่ยังมีแรงทำ...ดีกว่าต้องทำตอนไม่มีแรงจะทำ" หลักจากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ เพื่อถามถึงการเป็นอยู่ในกรมกอง ผลการปฏิบัติ: ทหารใหม่ทุกนายมีความตั้งอกตั้งใจฟังโอวาท และมีกำลังใจดีเยี่ยม พร้อมที่จะรับการฝึกศึกษาต่อไป