ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 03 ต.ค. 58 เยี่ยมบ้านบุตรกำลังพลพิการ [20]

031530 ต.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 พร้อมภริยา ได้เข้าเยี่ยม น.ส.ปริณดา สารจันทร์ บุตรธิดาของ จ.ส.อ. สมัย สารจันทร์ และมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของกำลังพล และครอบครัว ให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อชาติบ้านเมืองเป็นลำดับไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย