ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 03 ต.ค. 58 ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปิยมหาราช [19]

030830 หน่วย ป.พัน.16 โดย พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 031100 หน่วย ป.พัน.16 โดย พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และแม่บ้าน ป.พัน.16 เข้ารับการตรวจเยี่ยมจาก คุณรัตนาภรณ์ ศรีเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.6 ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนากีฬา พล.ร.6 หลังจากนั้นชมรมแม่บ้าน ป.พัน.16 ได้นำสินค้าไปจัดแสดงภายในงาน เพื่อรับการตรวจเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้จัดให้กำลังพลในหน่วยที่มีความสามารถด้านดนตรีขึ้นทำการแสดงด้านหน้าเวทีขณะที่ ผู้บังคับบัญชา พล.ร.6 รับประทานอาหาร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 031330 ต.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยมี พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6 และภริยาเป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 031530 ต.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 พร้อมภริยา ได้เข้าเยี่ยม น.ส.ปริณดา สารจันทร์ บุตรธิดาของ จ.ส.อ. สมัย สารจันทร์ และมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของกำลังพล และครอบครัว ให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อชาติบ้านเมืองเป็นลำดับไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย