ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ปี 60 / ก.ค. / 28 ก.ค. จัดกำลังกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย [7]

มื่อ 28 ก.ค.60 เวลา 1500 ป.6 พัน.16 ได้จัดกำลังกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย กำลังพล 3 หมวดและ 1 รถประกอบอาหาร โดยได้รับสนับสนุนกำลังพลจาก กรม.ป.6 จำนวน 10 นาย และ ป.6 พัน.106 จำนวน 16 นาย เพื่อตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย ใน จ.สกลนคร