ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 301100 มิ.ย.59 ผบ.ป.พัน.16 จัดให้ตรวจสภาพความพร้อมรบ ณ สนามฝึกของหน่วยฯ [31]

เมื่อ 301100 มิ.ย.59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบเนื่องในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ ประจำปี 2559 ณ สนามฝึก ป.พัน.16 ร้อย.1 และใน 301530 มิ.ย.59 ได้ออกกำลังกายร่วมกับกำลังพล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตื่นตัวในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ผลการปฏิบัติทำให้กำลังพลมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม หน่วยมีความพร้อมรบ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป