ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 171600 มิ.ย. 59 เยี่ยมภรรยาของกำลังพลที่คลอดบุตร จำนวน 3 ราย พูดคุยถามถึงการเป็นอยู่ และมอบของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ [10]