ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 281330 พ.ค.59 หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.16 นำทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ไปศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร [10]

เมื่อ 281330 พ.ค.59 หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.16 ได้นำทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ไปศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร และได้ให้ทหารลงมือปฏิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง ป.พัน.16 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย