ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 281800 เม.ย. 59 ผบ.ป.พัน.16 พบปะแม่บ้าน ป.พัน.16 [13]

เมื่อ ๒๘๑๘๐๐ เม.ย. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้พบปะกำลังพล และครอบครัว ณ ชุมชนบ้านพักข้าราชการของหน่วยฯ โดยได้ให้โอวาทคำแนะนำในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความรักความสามัคคี ในโฮกาสนี้ยังได้ฉายวีดีทัศน์การพูดของนักพูดสร้างแรงบัลดาลใจ ผู้มีฉายานามว่า "นักพูดยอดกตัญญู" หรือ น้องเบส เพื่อให้กำลังพล และครอบครัวได้มีวิสัยทัศน์ มีแรงบัลดาลใจที่ดี ในการจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคมต่อไป หลังจากนั้น ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.ดร.วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ อดีต ผบ.ป.พัน.๑๖ ที่เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลครอบครัว และร่วมรับประทานอาหาร ผลการปฏบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย