ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 281600 เม.ย. 59 ผบ.ป.พัน.16 ได้เดินทางไปเยี่ยมภรรยาของกำลังพลที่กำลังตั้งครรภ์ [10]

เมื่อ ๒๘๑๖๐๐ เม.ย. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้เดินทางไปเยี่ยมภรรยาของกำลังพลที่กำลังตั้งครรภ์ พูดคุยถามถึงการเป็นอยู่ และมอบของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่กำลังพล และครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ตั้งครรภ์ เพื่อการเตรียมตัวเป็นคุณแม่ที่ดีในอนาคต สามารถดูแลตนเอง และลูกประคับประคองให้เป็นเยาชน ประชาชนที่ดีอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติอย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สุดและมีความสำคัญยิ่งของสังคม ผลการปฏิบัติครอบครัวกำลังพลได้รับขวัญกำลังใจ พร้อมจะปฏิบัติงานของตนอย่างเต็มขีดความสามารถ