ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 281500 เม.ย. 59 ผบ.ป.พัน.16 พบปะกำลังพล และให้โอวา่ท [8]

เมื่อ ๒๘๑๕๐๐ เม.ย. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ณ ห้องอบรม ป.พัน.๑๖ ร้อย.๑ โดยได้ให้ความรู้แก่กำลังพล ในเรื่อง Road Map คสช., การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (แม่น้ำ ๕ สาย),๖-๔-๖-๔ สู่การเลือกตั้ง, มาตรา ๔๔ และยุทธศาสตร์ "ประชารัฐ" ของรัฐบาล และ คสช. เพื่อให้กำลังพล ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนตามนโยบายได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย